Thursday, 2 February 2012

SOALAN PSRA


SOALAN TAUHID

Jawab dua soalan sahaja dari bahagian ini.
Soalan pertama ( 20 markah )
         I.            Tuliskan  takrif kiamat.
       II.            Huraikan keadaan orang yang beriman pada hari kiamat kelak.
     III.            Senaraikan tiga tanda-tanda kiamat.
     IV.            Tuliskan erti bagi:
-          Yaumul kiamah
-          Yaumul hisab
Soalan kedua ( 20 markah )
        I.            Tuliskan pengertian samiyat.
      II.            Senaraikan lima perkara-perkara samiyat.
    III.            Tuliskan perbezaan pahala dan dosa.
    IV.            Senaraikan tiga kesan baik beriman dengan samiyat.
Soalan ketiga( 20 markah )
        I.            Tuliskan pengertian mukjizat
      II.            Tuliskan pengertian irhas.
    III.            Senaraikan dua contoh irhas
    IV.            Apakah takrif khurafat.
      V.            Senaraikan tiga kesan mempercayai perkara khurafat

Soalan Fekah
Soalan pertama ( 20 markah )
        I.            Senaraikan jenis-jenis sujud
      II.            Apakah erti sujud sahwi?
    III.            Tuliskan lafaz niat haji dan umrah
    IV.            Senaraikan empat jenis haiwan yang halal dimakan.
      V.            Bilakah dibolehkan melakukan ibadat korban?
Soalan kedua ( 20 markah )
        I.            Nyatakan waktu-waktu yang diharamkan solat sunat.
      II.            Apakah erti aqikah?
    III.            Tuliskan dalil jualbeli.
    IV.            Senaraikan empat jenis muamalat yang dihalalkan didalam Islam.
      V.            Apakah hokum mengamalkan riba?
Soalan ketiga ( 20 markah )
        I.            Apakah erti zakat pada syara’?
      II.            Nyatakan dua hikmat mengeluarkan zakat.
    III.            Apakah hokum mengamalkan faraid?
    IV.            Sebutkan tiga waris lelaki yang layak menerima harta pusaka.
      V.            Apakah erti nikah pada bahasa?
    VI.            Tuliskan dua hikmat perkahwinan.
  VII.            Senaraikan dua jenis jenayat.
VIII.             

No comments:

Post a Comment